قوانین سخت گیرانه پست های مربوط به جراحی زیبایی و محصولات رژیمی در اینستاگرام

اینستاگرام و فیسبوک قوانین سختگیرانه جدیدی برای برای برخی از پست ها مربوط به جراحی زیبایی و محصولات رژیمی وضع کردند.
اینستاگرام محدودیت های بیشتری برای پشت گذاری این سایت ها ایجاد کرده است.در اینستاگرام و فیسبوگ پست های مربوط به رژیمی و جراحی زیبایی حذف خواهند شد.
بعد از نگرانی هایی در مورد تاثیر منفی تبلیغات محصولا رژمی و محصولات زیبایی امثال آن ها بر روی جوانان و نوجوانان,این تصمیمات گرفته شد.
در این شبکه های اجتماعی قرار شده پست هایی که مربوط به محصولات رژیمی و همچنین جراحی زیبایی باشد از دسترس کاربران زیر 18 سال خارج خواهد شد.
جمیله جمیل از این حرکت شبکه های اجتماعی حمایت کرده و همچنین هنرپیشه هایی را که در پست های خود از این محصولات تبلیغ می کنند مورد انتقاد قرارداده و گفته این کار این شبکه های برای مبارزه ما علیه صنعت محصولات رژیمی و سم زدایی مفید است همچنین گفت این کار برای سلامت روحی و جسمی افراد ضروری است.
اما کالینز مدیر مدیر سیاست های عمومی اینستاگرام اظهار داشت”ما در تلاش هستیم تا محیطی امن در اینستاگرام بسازیم تا تمام افراد در آن احساس امنیت کنند و حس مثبتی دریافت کنند”